1. Sản phẩm sẽ được bảo hành từ 1 đến 5 năm tùy sản phẩm

2. Các lỗi được bảo hành là lỗi của nhà sản xuất: Các lỗi như không bật nguồn, không sạc, pin tụt nhanh… Các lỗi như tiếng ù ù

3. Lưu ý quan trọng: Phải còn tem bảo hành trên sản phẩm, không bảo hành rơi vỡ, thấm nước…..