– Chúng tôi đổi mới vì khách hàng trong vòng 365 ngày

– Vì công ty cho phép khách hàng dùng thử sản phẩm, nếu thích thì không thích sẽ trả lại và không phải trả phí vận chuyển nên khi nhận hàng shopledpiano sẽ không có chính sách đổi trả.